Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Thông tin công khai
1. Thông tin phổ biến Cổ phần hóa từ ViettinBank 2. Nghị định 59 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 3.Thông tư 44 của chính phủ bổ sung,... chi tiết
Ngày 22/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về Kiểm toán nội bộ và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/4/2019 gồm có 03 chương và 32 điều. chi tiết
Về việc Thông tin căn nhà số 20/1A (số sũ 20 phía sau) Hoàng Diệu, P.12, Q.4, Tp.HCM chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2017 - Đã được kiểm toán chi tiết
Báo cáo tài chính 2018 _ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4 chi tiết
Về việc Đăng tin 03 lần liên tục đối với căn nhà 183C/4P Tôn Thất Thuyết, P.4, Q.4, TP HCM. (Đã đăng tin gửi báo Sài Gòn Giải Phóng) chi tiết
Nghị định 59 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần chi tiết
Thông tư 44 của chính phủ bổ sung, chỉnh sửa một số điều của nghị định 63 (Click vào đường link để xem chi tiết) Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số... chi tiết
Báo cáo tài chính na chi tiết