Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Thông tin công khai
1. Thông tin phổ biến Cổ phần hóa từ ViettinBank 2. Nghị định 59 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 3.Thông tư 44 của chính phủ bổ sung,... chi tiết
Báo cáo tài chính 2018 _ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4 chi tiết
Về việc Thông tin căn nhà số 20/1A (số sũ 20 phía sau) Hoàng Diệu, P.12, Q.4, Tp.HCM chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2017 - Đã được kiểm toán chi tiết
Nghị định 59 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần chi tiết
Thông tư 44 của chính phủ bổ sung, chỉnh sửa một số điều của nghị định 63 (Click vào đường link để xem chi tiết) Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số... chi tiết
Báo cáo tài chính na chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2016 - Đã được kiểm toán chi tiết
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 chi tiết