Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin
1. Thông tin phổ biến Cổ phần hóa từ ViettinBank 2. Nghị định 59 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 3.Thông tư 44 của chính phủ bổ sung,... chi tiết
Vào lúc 08 giờ 00, thứ hai, ngày 04 tháng 3 năm 2019 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4, Đảng ủy - Hội đồng thành viên - Ban Giám đốc Công ty tổ chức buổi... chi tiết
Báo cáo tài chính 2018 _ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4 chi tiết
Sáng ngày 14/3/2019, tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4, Hội đồng thành viên Công ty tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật đối với... chi tiết
Buổi lễ chào cờ đầu tháng của năm 2019 đã diễn ra vào lúc 08 giờ 00, thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2019 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 trong không khí... chi tiết
Vào lúc 14 giờ 00, ngày 06/3/2019 được sự đồng ý của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp... chi tiết
Nhằm nâng cao nghiệp vụ, trang bị kỹ năng tổng hợp các biện pháp chuyên môn cho lực lượng bảo vệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật... chi tiết
Vào lúc 9 giờ 30, ngày 05 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Công ty, Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản... chi tiết
Buổi lễ chào cờ tháng 11 năm 2018 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm vào lúc 08 giờ 00 thứ hai, ngày 05 tháng 11 năm 2018 tại Hội... chi tiết