Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Giới thiệu >> Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

- Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 31/7/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Dịch vụ Công ích quận 4 thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;
   - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301431835 ngày 10/12/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
   - Tên doanh nghiệp:
     + Tên đầy đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
     + Tên giao dịch tiếng Anh: District 4 Public Service Company Limited
     + Tên viết tắt: Công ty TNHH MTV DVCI Q4
   - Trụ sở chính:
Địa chỉ: 301 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-38264125    
Phòng kinh doanh : 086.6861591 - 086.6861593
Fax: 08-38260352
Website: www.dvciq4.com
Email: dvciq4@dvciq4.com

   - Vốn điều lệ:                                                  219.569.000.000 đồng
   - Vốn chủ sở hữu (tính đến ngày 16/10/2015): 
219.569.000.000 đồng

Thông tin khác