Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Giới thiệu >> Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo


Ông Võ Thanh Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông Đỗ Thành Nhân - Thành viên HĐTV, Giám đốc

Ông Trần Vân Nam – Phó Giám đốc
 
Bà Trịnh Thị Thanh Xuân - Kiểm soát viên

Ông Đỗ Tài Trí -  Kế toán trưởng
Thông tin khác