Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin
Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Đảng ủy, người đứng đầu Công ty với người lao động và tiếp thu góp ý của các đoàn thể và người lao động tham gia góp ý... chi tiết
Vào lúc 07 giờ 30, thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2017 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4, Đảng ủy – Hội đồng thành viên Công ty tổ chức buổi lễ chào cờ... chi tiết
Vào lúc 08 giờ 30, thứ năm, ngày 28 tháng 12 năm 2017 tại Phòng họp Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4, được sự chấp thuận của Đảng ủy – Hội đồng thành viên – Ban... chi tiết
Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2017 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4, được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4, Chi... chi tiết
Vào lúc 08 giờ 00, thứ hai, ngày 02 tháng 01 năm 2018 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4, Đảng ủy – Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty tổ chức... chi tiết
Về việc Thông tin căn nhà số 20/1A (số sũ 20 phía sau) Hoàng Diệu, P.12, Q.4, Tp.HCM chi tiết
Nghị định 139/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng chi tiết
Buổi lễ chào cờ đầu tháng 4 năm 2018 đã diễn ra vào lúc 08giờ00, thứ hai, ngày 02 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4 trong không khí trang... chi tiết
Buổi lễ chào cờ đầu tháng 5 năm 2018 đã diễn ra vào lúc 08giờ00, thứ hai, ngày 07 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4 trong không khí trang... chi tiết
Vào lúc 07 giờ 00, sáng thứ tư ngày 09 tháng 5 năm 2018, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 đã tổ chức Lễ động thổ công trình xây dựng Dự án Chung cư Vĩnh Hội, Quận 4... chi tiết