Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Thông tin công khai
Nghị định 59 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần chi tiết
Thông tư 44 của chính phủ bổ sung, chỉnh sửa một số điều của nghị định 63 (Click vào đường link để xem chi tiết) Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số... chi tiết
Báo cáo tài chính na chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2016 - Đã được kiểm toán chi tiết
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 chi tiết
Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015 chi tiết
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2015 chi tiết