Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Thông tin công khai >> Nội quy, Quy chế nội bộ >> Văn bản chỉ đạo V/v Chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ

Văn bản chỉ đạo V/v Chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ

Thực hiện theo Văn bản số : 2124/UBND_NC
 V/v  Chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ (Click vào liên kết để xem chi tiết)