Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Thông tin công khai >> Thông tin Cổ phần hóa >> Thông tư 44 của chính phủ bổ sung (chỉnh sửa một số điều của nghị định 63)

Thông tư 44 của chính phủ bổ sung (chỉnh sửa một số điều của nghị định 63)

Thông tư 44 của chính phủ bổ sung, chỉnh sửa một số điều của  Nghị định 63 (Click vào đường link để xem chi tiết)
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/07/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu