Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Tin tức & sự kiện >> Tuyển dụng >> THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG :
                          1. Kỹ sư cầu đường
                          2. Công nhân cơ khí Hàn
                          3. Công nhân bảo vệ

(Click vào liên kết để xem chi tiết)