Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Thông tin công khai >> Thông tin Cổ phần hóa >> Nghị định 59 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Nghị định 59 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần