Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Tin tức & sự kiện >> Hoạt động công ty >> LỄ CHÀO CỜ THÁNG 4 NĂM 2018

LỄ CHÀO CỜ THÁNG 4 NĂM 2018

Buổi lễ chào cờ đầu tháng 4 năm 2018 đã diễn ra vào lúc 08giờ00, thứ hai, ngày 02 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4 trong không khí trang nghiêm. Tham dự lễ chào cờ có sự hiện diện của các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty cùng đảng viên, cán bộ chủ chốt các phòng ban, chi nhánh, tổ, đội và viên chức hành chính trực thuộc Công ty.

Quang cảnh buổi lễ chào cờ
 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2018 xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công ty đã sinh hoạt nội dung hưởng ứng Lễ hội Áo dài Thành phố năm 2018, sau phần báo cáo của đồng chí Lê Thị Ái Thu – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, đồng chí Trần Vân Nam – Phó Giám đốc Công ty đánh giá kết quả tham gia hưởng ứng phong trào mặc áo dài của cán bộ, nhân viên lao động nữ toàn công ty trong tháng 3/2018 và đề nghị chị em phụ nữ công ty tiếp tục nêu cao tinh thần tự giác hưởng ứng nhằm góp phần bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của áo dài Việt Nam nói chung và nét đẹp của Công ty nói riêng.

Đồng chí Trần Vân Nam – Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Đảng ủy viên/Giám đốc Công ty đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức hành chính, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, Công ty, phòng ban, chi nhánh, tổ đội trực thuộc Công ty tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp; căn cứ vào chức trách và nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ của các Phòng chức năng, đề nghị mỗi đồng chí nghiêm túc đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ trong Qúy 1/2018 vừa qua, chủ động xây dựng giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, thực hiện tốt công tác thông tin phối hợp, báo cáo đề xuất kịp thời với Ban lãnh đạo Công ty, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo và đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra, góp phần cùng Công ty hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Đảng ủy viên/Giám đốc Công ty
phát biểu chỉ đạo
 
 
Ánh Minh – TDQTuan