Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Tin tức & sự kiện >> LỄ CHÀO CỜ THÁNG 11 NĂM 2018

LỄ CHÀO CỜ THÁNG 11 NĂM 2018

Buổi lễ chào cờ tháng 11 năm 2018 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm vào lúc 08 giờ 00 thứ hai, ngày 05 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường Công ty. Tham dự lễ chào cờ có sự hiện diện của các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty cùng toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt và Trưởng, phó, thư ký các bộ phận, viên chức hành chính trực thuộc Công ty về tham dự.

Quang cảnh buổi lễ chào cờ
Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Đào Xuân Lộc - đảng viên Chi bộ 3 tham gia kể mẫu chuyện về “ Bác với công tác phê bình” với quyết tâm thực hiện trách nhiệm bản thân từ đó nêu cao tinh thần “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên” theo chuyên đề năm 2018.

Đồng chí Đào Xuân Lộc kể mẫu chuyện về Bác
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10, đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Đảng ủy viên/Giám đốc Công ty đã nghiêm túc nêu rõ những mặt làm được và chưa làm được, qua đó triển khai, nhắc nhở từng bộ phận cần tập trung thực hiện các giải pháp hiệu quả, chủ động thực hiện các công việc cụ thể như: hoàn tất phương án khoán công lĩnh vực Dịch vụ Công ích và Môi trường, đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án, duy trì việc  kiểm tra giám sát đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, tăng cường thu hồi công nợ, nâng cao hiệu suất khai thác mặt bằng và các dịch vụ chăm sóc khách hàng từng lĩnh vực, phát huy vai trò của Ban Kiểm soát nội bộ đảm bảo các bộ phận thực hiện đúng quy định, quy chế, quy trình đã ban hành.

Đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Đảng ủy viên/Giám đốc Công ty báo cáo tại hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty ghi nhận sự nghiêm túc tham gia Lễ chào cờ gắn với việc thực hiện các nội dung trong “Bản đăng ký và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu” năm 2018 theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị của tập thể Công ty; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo khắc phục và có biện pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018, từ đó nghiêm túc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, xác định trách nhiệm và hiệu quả làm việc của từng cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy và các bộ phận trực thuộc Công ty trong việc đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên và người lao động cuối năm.

Đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên phát biểu chỉ đạo.
 
Tin, bài Ánh Minh – TĐQTuan