Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Tin tức & sự kiện >> Hoạt động công ty >> LỄ CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN THÁNG 3 NĂM 2018

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN THÁNG 3 NĂM 2018

Vào lúc 08 giờ 00, thứ hai, ngày 05 tháng 3 năm 2018 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4, Đảng ủy – Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty tổ chức buổi lễ chào cờ đầu tuần tháng 3 và Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4 và có hơn 90 người là các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, đảng viên, cán bộ chủ chốt các phòng ban, chi nhánh và viên chức hành chính cùng về tham dự

Quang cảnh buổi lễ chào cờ
 
Chủ trì hội nghị đồng thời là Báo cáo viên, đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty quán triệt nhiều nội dung quan trọng, như: Phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ, nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo phong cách Hồ Chí Minh; Giải pháp xây dựng phong cách chỉ đạo, làm việc của người đứng đầu. Đối với từng cá nhân cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu cần học tập, làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể, phù hợp, thiết thực để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được thường xuyên, liên tục, nghiêm túc xây dựng bản cam kết đăng kí rèn luyện về trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí cũng lưu ý cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại đơn vị; kịp thời giới thiệu, tuyên dương các gương đảng viên, cán bộ thực hiện tốt việc xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty báo cáo tại Hội nghị
Ánh Minh – TDQTuan