Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Tin tức & sự kiện >> HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020 “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”; CHÚC TẾT CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020 “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”; CHÚC TẾT CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020

Vào lúc 9 giờ 00, thứ hai, ngày 06 tháng 01 năm 2020 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4, Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chị thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020:Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đồng chí là Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty cùng toàn thể cán bộ đảng viên và viên chức hành chính trực thuộc Công ty.
 
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty chủ trì hội nghị đồng thời là báo cáo viên quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nội dung báo cáo đề nghị Đảng ủy – Hội đồng thành viên – Ban Giám đốc Công ty, BCH các đoàn thể, Cấp ủy 03 chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải thường xuyên liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham nhũng, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tại Công ty. Từ đó, lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, chú trọng bàn bạc, thảo luận các giải pháp, cách làm mới thiết thực, hiệu quả để tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 phù hợp với đặc điểm đơn vị mình; bên cạnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và việc thực hiện Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp theo Kế hoạch 98-KH/QU gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đề nghị các chi bộ tổ chức thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết tòan dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức phải liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

Đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên báo cáo viên của Hội nghị.
Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã tổ chức khen thưởng, động viên 03 cá nhân tham gia tích cực trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý 4/2019 và tổ chức tặng quà chúc tết cán bộ, đảng viên mừng Xuân Canh Tý năm 2020.

Khen thưởng các cá nhân tham gia tích cực trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
.


Ban Lãnh đạo công ty tặng quà chúc tết cán bộ, đảng viên
 
 Tin, bài Ánh Minh – TĐQTuan