Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Tin tức & sự kiện >> Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Đảng ủy – Hội đồng thành viên – Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Đảng ủy – Hội đồng thành viên – Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4

Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/QU ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 4 về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

Đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty – Chủ trì hội nghị
Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 xây dựng Kế hoạch số 37-KH/QU ngày 09 tháng 01 năm 2019 về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo Đảng ủy và cán bộ lãnh đạo Công ty gồm 05 đồng chí là Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐTV, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty.

Đại diện lãnh đạo các ban đảng Quận ủy
Hội nghị diễn ra vào lúc 14 giờ 00, ngày 17 tháng 01 năm 2019 tại Phòng họp Công ty với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Q4, đồng chí Lê Thị Nhi – Phó Ban Tổ chức Quận ủy Q4, đồng chí Nguyễn Thị Hùng Vân – Chuyên viên Ban Tuyên giáo QU Q4 và đồng chí Lê Chí Thiện – Chuyên viên Văn phòng Quận ủy Q4; Đại diện lãnh đạo công ty có sự hiện diện của đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty – Chủ trì hội nghị và đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Thành viên HĐTV/Đảng ủy viên/Giám đốc Công ty và các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty, Bí thư 03 chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng Tổ chức Hành chính, Kế toán Tài vụ, Kế hoạch Kinh Doanh Dự án , Kỹ thuật, ban KSNB, Giám đốc chi nhánh Tân Kim Long An cùng về tham dự.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu
Hội nghị thực hiện đúng quy trình, đảm bảo mục đích yêu cầu kế hoạch đề ra; với tinh thần dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng, hiệu quả Ban lãnh đạo Công ty.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu
 
Tin, bài Ánh Minh, TĐQ.Tuan