Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Tin tức & sự kiện >> Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 02/11/2020, Đảng ủy Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Dịch vụ Công ích Quận 4 tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Nguyên Chủ tịch UBND Quận 4, báo cáo viên hội nghị.
Hội nghị đã được nghe đồng chí báo cáo viên quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đại hội lần thứ
XII Đảng bộ Quận 4 đã Quyết nghị 16 chỉ tiêu chủ yếu; 03 chương trình trọng tâm là chỉnh trang đô thị, giảm nghèo bền vững và xây dựng Quận 4 thành đô thị thông
minh. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; về công tác tư pháp, tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Về xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền; lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
Đồng thời tại hội nghị, đồng chí báo cáo viên cũng đã thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội diễn ra từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2020, có sự tham gia của 444 đại biểu thuộc 63 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đại hội đã đề ra 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng và thực hiện 03 chương trình đột phá và 01 chương trình trọng điểm phát triển thành phố, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung, quan điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Từ đó, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận có thể định hướng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp; tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên về việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết.Nguyên Tam