Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Thông tin công khai >> Thông tin Cổ phần hóa >> CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG TIN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG TIN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY

Thực hiện Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/11/2011 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần, công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4 đã từng bước thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 823/QĐ-UBNDTP ngày 27/2/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy trình phân công thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp;
Vào lúc 08 giờ 00, thứ sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2017 tại Hội trường Công ty, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên – Ban Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4 tổ chức Hội nghị tuyên truyền nhằm thông tin đến người lao động về các bước thực hiện cổ phần hóa  của Công ty. Tham dự Hội nghị có hơn 100 người là các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, đảng viên, cán bộ chủ chốt các phòng ban và công nhân viên các tổ, đội, chi nhánh trực thuộc Công ty và đại diện Công ty tư vấn Vietinbanksc.
Sau phần thông tin tuyên truyền, giải đáp thắc mắc cho người lao động, đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đề nghị mỗi cán bộ, công nhân viên và người lao động hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng phát triển kinh doanh công ty, phương án sắp xếp lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động sau khi thực hiện cổ phần hóa góp phần cùng Công ty thực hiện công tác cổ phần hóa đúng tiến độ đề ra. Ban lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Công ty cần thay đổi dần tư duy lãnh đạo, phương pháp điều hành, thái độ lao động, đổi mới phương pháp quản trị doanh nghiệp, tích cực, năng động để đáp ứng yêu cầu mới, nhiệm vụ mới sau khi cổ phần hóa Công ty vì sự ổn định và phát triển công ty.

Đồng chí Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Công ty thông tin đến đại diện NLĐ về Cổ phần hóa 

Đại diện Đơn vị tư vấn về Cổ phần hóa Viettin Bank thông tin và giải đáp các thắc mắc về Cổ phần hóa

Đồng chí Võ Thanh Dũng - QUV - Bí thư Đảng ủy - CTHĐ Thành viên Công ty, thông tin đến đại diện NLĐ về Cổ phần hóa

Đồng chí :Phạm Xuân Lành - Phó Phòng kế hoạch, nêu các thắc mắc của NLĐ về Cổ phần hóa tại Công ty 
 
Kính mời Anh, chị  tham khảo thêm các "Quyết định, Thông tư ..." liên quan tại Mục "Thông tin CỔ phần hóa tại Website của Công ty
Tin bài : Ánh Minh;TDQTUAN