Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Lịch công tác >> Sản xuất kinh doanh >> Tuần 11 - Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 18/03/2023

Tuần 11 - Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 18/03/2023

  LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 11 - Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 18/03/2023
 
 
Ngày Giờ Phân công Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ hai
13/03/2023
 
07g55 - Đ/c Thái Trần Duy
- Đ/c Đỗ Thành Nhân
- Đ/c Trương Quốc Việt
- Đ/c Đỗ Tài Trí
- Tham dự Lễ chào cờ đầu tuần tháng 3/2023.
 
- Anh Nam
- CBCC
- Đảng viên.
- Trưởng, phó các bộ phận trực thuộc Công ty.
- Văn phòng Cty.
 
 
 
- Hội trường Công ty
15g00 - Đ/c Đỗ Thành Nhân
 
- Họp báo cáo về Dự án 299 Tôn Thất Thuyết,
Quận 4.
(Phòng Kế hoạch chuẩn bị nội dung họp)
- Sơn (KH) - Phòng B2
(Tầng 2)
Thứ ba
14/03/2023
08g00 - Đ/c Thái Trần Duy
 
- Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
(Tổ pháp chế chuẩn bị nội dung họp)
  - Hội trường A (Tầng 1)
08g30 - Đ/c Đỗ Tài Trí - Làm việc về công tác tổ chức thực hiện thu gom rác đường phố theo chỉ đạo của UBND Quận 4.
(Phòng DVCI chuẩn bị nội dung họp)
- Thuỳ Vân, Thuý Vân (DVCI), BCH Đội Vệ sinh.
- Đại diện phòng TCHC.
- Phòng họp 1.
08g30   - Họp liên quan đến thư mời của Xã Bình Hưng. - Anh Nam;
- Phòng KH: Sơn, Giang.
- Xã Bình Hưng.
08g00 - Đ/c Trương Quốc Việt - Họp phòng kỹ thuật và các giám sát.    
 
- Hội trường Công ty
09g00 - Họp liên quan đến hệ thống XLNT Phú Mỹ và CC H3.
(Phòng DVCI chuẩn bị nội dung họp)
- Phòng Kỹ thuật, DVCI, Trưởng BQL Phú Mỹ và H3.
10g00 - Chuẩn bị công tác HN Nhà Chung cư H2
(BQL CC H2 & K. Thành chuẩn bị nội dung họp)
- Anh Nam;
- Lành (P.KH), Phòng Kỹ thuật, BQL H2.
14g00 - Đ/c Đỗ Tài Trí - Họp liên quan đến giá thuê nhà, đất tại trụ sở Hội Da giày.
(Phòng Kế hoạch mời Phòng Kinh tế và chuẩn bị nội dung họp)
- Phòng Kế hoạch  
14g00 - Đ/c Trương Quốc Việt
 
- Họp liên quan đến công tác đấu thầu. - Phòng Kỹ thuật: Thuần, Hùng, Luân.
- Phượng (KH).
- Phòng họp 1.
15g00 - Đ/c Trương Quốc Việt
 
- Nghe báo cáo về kết quả khảo sát tại khu Kizciti.
(Phòng Kỹ thuật chuẩn bị nội dung họp)
- Bằng (Kỹ thuật) - Phòng B2
(Tầng 2)
15g30 - Nghe báo cáo về phương án thiết kế cải tạo và hoàn thiện một số hạng mục tại Công viên Khánh Hội.
(Phòng Kỹ thuật chuẩn bị nội dung họp)
Thứ tư
15/03/2023
08g00 - Đ/c Trương Quốc Việt
 
- Nghe báo cáo liên quan công tác quản lý tại Phố ẩm thực Vĩnh Khánh.
(Phòng Kế hoạch chuẩn bị nội dung họp)
  - Phòng B2
(Tầng 2)
09g00 - Đ/c Thái Trần Duy
- Đ/c Đỗ Thành Nhân
- Đ/c Trương Quốc Việt
- Đ/c Đỗ Tài Trí
- Họp giao ban HĐTV. - Anh Nam;
- Trưởng các
phòng.
- Phòng họp 1.
14g00 - Đ/c Đỗ Tài Trí - Làm việc về 3 tuyến đường kiểu mẫu, 5 tuyến
đường chuyển hóa trên địa bàn quận 4.
(Phòng DVCI chuẩn bị nội dung họp)
- Phòng DVCI. - Phòng B2
(Tầng 2)
Thứ năm
16/03/2023
08g30 - Đ/c Đỗ Thành Nhân
- Đ/c Trương Quốc Việt
- Đ/c Đỗ Tài Trí
- Họp liên quan đến nội dung kết luận của Tổ trưởng TGV cho Tổ công tác thẩm định Đề án cơ cấu lại DN của Công ty.
(Căn cứ theo nội dung góp ý các phòng chuẩn bị nội dung họp)
- Anh Nam;
- Hồng Anh (KTT), Sơn (KH)
- Phòng họp 1.
14g00 - Đ/c Trương Quốc Việt
 
- Làm việc với Công ty CP Quảng cáo truyền thông Thiên Hy Long Việt Nam. - Anh Nam;
- Lành (P.KH), BQL H1, H3.
- Phòng họp 1.
16g00 - Làm việc với Công ty CP truyền thông tập trung Mặt Trời Vàng. - Anh Nam;
- Lành (P.KH), BQL H2, Vĩnh Hội.
Thứ sáu
17/03/2023
08g30 - Đ/c Đỗ Thành Nhân
- Đ/c Trương Quốc Việt
- Đ/c Đỗ Tài Trí
- Họp liên quan đến chi phí dở dang Chung cư Đinh Lễ.
(Phòng Kế toán và Kỹ thuật chuẩn bị nội dung họp)
- Anh Nam, Hồng
Anh (KTT), Sơn
(KH), Bằng (Kỹ
thuật), Lành
(P.KH).
- Phòng họp 1.
Thứ bảy
18/03/2023
         
Lịch tuần thay thư mời họp