Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Đảng - Đoàn thểĐảng bộ >> HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG TẠI ĐẢNG BỘ CÔNG TY

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG TẠI ĐẢNG BỘ CÔNG TY

Thực hiện Kế hoạch số 183-KH/QU ngày 28/8/2019 của Quận ủy Quận 4 về tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng tại Đảng bộ Quận 4; Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4, Đảng ủy Công ty long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng tại Đảng bộ Công ty.

Quang cảnh hội nghị
Hội nghị vinh dự đón tiếp sự hiện diện của đồng chí Lê Chí Thiện – Chuyên viên Văn phòng Quận ủy Quận 4 và đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4; Đại diện lãnh đạo Công ty có sự hiện diện của đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty, đồng chí Lê Thị Ái Thu – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty cùng các đồng chí là Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc và toàn thể Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Công ty về tham dự.

Đồng chí Lê Thị Ái Thu – Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu tại hội ngh

Đ/c Nguyễn Hoàn Tâm – Ủy viên UBKT Đảng ủy phát biểu tham luận

Đ/c Lê Thùy Vân – ĐUV/Bí thư Chi bộ 1 phát biểu tham luận
Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và 04 bài phát biểu tham luận trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng tại Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Công ty đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên qua việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định Điều lệ Đảng, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Các cấp ủy thể hiện được vai trò lãnh đạo, Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, Công tác phát triển Đảng vượt chỉ tiêu, Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng luôn bám sát chương trình toàn khóa nhiệm kỳ 2015 – 2020, Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, Chú trọng công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với người lao động, Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung thực hiện tốt.
 
Đ/c Đỗ Tài Trí – ĐUV/Kế toán trưởng/Bí thư Chi bộ 2 phát biểu tham luận
 
Đ/c Trương Quốc Việt – ĐUV/Bí thư Chi bộ 3 phát biểu tham luận
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đã đánh giá ghi nhận những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, chỉ đạo phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm đề nghị tiếp tục quán triệt, triển khai quy định Điều lệ Đảng, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, văn bản của Đảng các cấp đến toàn thể Đảng viên Đảng bộ và cụ thể hoá theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng chi bộ; mỗi cán bộ đảng viên phát huy vai trò nêu gương, xây dựng chuẩn mực đạo đức, luôn đoàn kết gắn bó tạo sự thống nhất trong nội bộ; chú ý nâng cao, cải tiến phương thức lãnh đạo, phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình; chú trọng nâng cao chất lượng sinh chi bộ, quan tâm công tác kết nạp, phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chủ động chọn nội dung kiểm tra, giám sát thiết thực với từng lĩnh vực, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong đảng; tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động song song với việc làm tốt công tác vận động, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xuất phát từ nhu cầu, chăm lo thiết thực cho người lao động, nâng cao niềm tin của người lao động, tiến đến xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí
 Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty phát biểu chỉ đạo
 
                                    
Tin, bài Ánh Minh – TĐQTuan