Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Tin tức & sự kiện >> LỄ CHÀO CỜ, GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2020

LỄ CHÀO CỜ, GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2020

Vào lúc 8 giờ 00, thứ hai, ngày 02 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4, Đảng ủy – Hội đồng thành viên – Ban Giám đốc Công ty tổ chức buổi lễ chào cờ và giao ban công tác tháng 11 năm 2020. Tham dự buỗi lễ có hơn 120 đồng chí gồm Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Cán bộ chủ chốt và Trưởng, phó các bộ phận trực thuộc, toàn thể đảng viên và viên chức hành chính trực thuộc Công ty cùng về tham dự.

Quang cảnh buổi lễ
Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Thái Thị Kim Quyên - đảng viên Chi bộ 2 kể mẫu chuyện về Bác: “Việc gì làm được hãy tự làm lấy” được trích trong cuốn sách “Bác Hồ, con người và phong cách” do nhà xuất bản Lao động phát hành năm 1999. Mẫu chuyện giúp cán bộ, đảng viên và nhân viên Công ty ý thức giá trị của bản thân, rằng tất cả mọi người đều có một nhiệm vụ riêng, dù lớn dù nhỏ nhưng đó đều là một phần quan trọng trong một tập thể. Mỗi cá nhân đừng nên có tính tự cao tự đại, xem trọng mình mà coi thường công việc, nhiệm vụ của người khác; phải tự giác ra sức học hỏi, rèn luyện để hoàn thành công việc được giao góp phần xây dựng Công ty ngày một đoàn kết, phát triển vững mạnh.

Đồng chí Thái Thị Kim Quyên – đảng viên Chi bộ 2 kể mẫu chuyện về Bác
Sau lễ chào cờ là hội nghị giao ban công tác tháng, đồng chí Đỗ Thành Nhân – Đảng ủy viên, Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty nghiêm túc đánh giá những mặt làm được và chưa làm được trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 10, qua đó triển khai, nhắc nhở từng bộ phận cần tập trung giải pháp cụ thể chủ động thực hiện phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2020. Đồng chí Đỗ Thành Nhân nhấn mạnh tháng 11 là tháng chuẩn bị triển khai công tác đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của năm, song song với việc mỗi tập thể, cá nhân tự kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình, cần phấn đấu nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Thành Nhân –  Đảng ủy viên, Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty báo cáo tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thái Trần Duy – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty tập trung các biện pháp lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11, tăng cường rà soát nguồn thu, nổ lực hoàn thành chỉ tiêu tài chính được giao; thường xuyên nắm bắt thông tin, tâm tư nguyện vọng chính đáng, giải quyết kịp thời và đảm bảo chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động đồng thời chú trọng thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh tại Công ty. Đồng chí Thái Trần Duy đề nghị cán bộ chủ chốt, đảng viên, nhân viên, người lao động công ty chấp hành tốt chỉ đạo của cấp trên, năng động, sáng tạo, tích cực hơn nữa, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020, từ đó nghiêm túc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, xác định trách nhiệm và hiệu quả làm việc của từng cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy và các bộ phận trực thuộc Công ty trong việc đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên và người lao động cuối năm.

Đồng chí Thái Trần Duy – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty phát biểu chỉ đạo
Tại hội nghị, đồng chí Thái Trần Duy – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cũng đã quán triệt Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đề nghị cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, nắm vững các nội dung, quan điểm của Nghị quyết góp phần cùng Đảng ủy Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp; bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn Công ty, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động về việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết.
Tin, bài Ánh Minh – TĐQTuan