Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 4 là doanh nghiệp 100% vốn chủ sở hữu của nhà nước (theo quyết định chuyển đổi Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 31/7/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Dịch vụ công ích quận 4 thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên)
Xem chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4 ĐẠT 9/14 CHỈ TIÊU CỦA NHIỆM KỲ 2020 – 2025

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4 ĐẠT 9/14 CHỈ TIÊU CỦA NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Sáng ngày 22/11/2022, Đảng bộ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Công ích (TNHH MTV DVCI) Quận 4 tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND Quận 4. Xem chi tiết

NGÀY HỘI TRUYỀN THỐNG CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4 NĂM 2022

NGÀY HỘI TRUYỀN THỐNG CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4 NĂM 2022
Sáng ngày 14/10/2022, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Dịch vụ Công ích Quận 4 tổ chức Ngày hội truyền thống Công ty lần thứ 16 năm 2022. Đến dự có đồng chí Võ Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND Quận 4 Xem chi tiết

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG TẠI ĐẢNG BỘ CÔNG TY

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ  THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG TẠI ĐẢNG BỘ CÔNG TY
Thực hiện Kế hoạch số 183-KH/QU ngày 28/8/2019 của Quận ủy Quận 4 về tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng tại Đảng bộ Quận 4; Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4, Đảng ủy Công ty long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng tại Đảng bộ Công ty. Xem chi tiết