Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Tin tức & sự kiện >> Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công ty, Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2025 và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019

Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công ty, Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2025 và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019

Ngày 02/12/2019, tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4, Đảng ủy Công ty tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2023; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019.  Chủ trì Hội nghị đồng thời báo cáo viên là đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐTV Công ty, cùng tham dự có các đồng chí là Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Bí thư, Phó Bí thư 3 chi bộ trực thuộc, Trưởng các đoàn thể và Trưởng, phó các bộ phận trực thuộc công ty.

Đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/
Chủ tịch Hội đồng thành viên quán triệt tại hội nghị
Hội nghị đã lắng nghe đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐTV Công ty quán triệt một số nội dung quan trọng của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng và Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 09/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 194-KH/QU ngày 15/11/2019 của Quận ủy, Kế hoạch số 47-KH/ĐU ngày 29/11/2019 của Đảng ủy Công ty về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2023. Tiếp theo là triển khai Kế hoạch số 327-KH/TU ngày 21/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 195-KH/QU ngày 22/11/2019 của Quận ủy và Kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 30/11/2019 của Đảng ủy Công ty về tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019 tại Đảng bộ Công ty.

Quang cảnh hội nghị
Nhìn chung các đồng chí tham dự hội nghị với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Sau phần quán triệt, đồng chí Võ Thanh Dũng đề nghị mỗi cán bộ chủ chốt cần xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trong việc tiếp thu, nghiên cứu các văn bản của Trung ương, Thành phố, Quận và Công ty. Cấp ủy 03 chi bộ trực thuộc cần tập trung xây dựng kế hoạch, nhanh chóng triển khai các nội dung vừa được quán triệt đến cán bộ, đảng viên; phối hợp với Văn phòng Đảng ủy khẩn trương trong công tác chuẩn bị Đại hội song song đó là phải đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, đồng thời tập trung làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý đúng quy trình, nghiêm túc thực hiện các nội dung theo quy định.
 
Tin, bài Ánh Minh – TĐQTuan