Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Tin tức & sự kiện >> Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Sáng ngày 02/12/2019, Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố cho các đồng chí là Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Bí thư, Phó Bí thư 3 chi bộ trực thuộc, Trưởng các đoàn thể và Trưởng, phó các bộ phận trực thuộc công ty.

Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐTV Công ty là người chủ trì hội nghị, trực tiếp quán triệt nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; thông tin thực trạng công tác quản lý Nhà nước về quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận, Công ty; việc thực hiện kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 4 nói chung và Công ty nói riêng theo quy định của pháp luật. Qua đó, đồng chí Võ Thanh Dũng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu, Ban lãnh đạo Công ty cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU; phối hợp thật tốt với các phòng ban Quận, UBND các phường trong thực hiện Nghị quyết của Quận ủy và Kế hoạch của UBND Quận đề ra; tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong quản lý, sử dụng nhà, đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác kiểm soát, quản lý đất công trên lĩnh vực được phân công quản lý đúng chủ trương, quy định pháp luật không để thất thoát, lãng phí tài sản.

Đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/
Chủ tịch Hội đồng thành viên quán triệt tại hội nghị
 
Tin, bài Ánh Minh – TĐQTuan