Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Tin tức & sự kiện
Sáng ngày 02/6/2018, Quận ủy - HĐND - UBND - UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 4 tổ chức Giải quần vợt nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2018) và... chi tiết
Vào lúc 08 giờ 00, thứ năm, ngày 31 tháng 5 năm 2018 tại Phòng họp Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4, được sự chấp thuận của Đảng ủy – Hội đồng thành viên – Ban... chi tiết
Vào lúc 08 giờ 00, thứ hai, ngày 04 tháng 6 năm 2018 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4, buổi lễ chào cờ đầu tháng 6 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm.... chi tiết
Vào lúc 08 giờ 30, thứ sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2018 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4, Đảng ủy Công ty long trọng tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện... chi tiết
Buổi lễ chào cờ đầu tháng 7 năm 2018 đã diễn ra vào lúc 08 giờ 00, thứ hai, ngày 02 tháng 7 năm 2018 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 trong không khí trang... chi tiết
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại... chi tiết
Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm có Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018... chi tiết
Vào lúc 08 giờ 30, thứ ba, ngày 31 tháng 7 năm 2018 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4, được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty, Chi bộ 3 tổ chức Lễ kết... chi tiết
Buổi lễ chào cờ tháng 8 và sinh hoạt chuyên đề Qúy 3 năm 2018 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm vào lúc 08 giờ 00, thứ hai, ngày... chi tiết
Tòa nhà Cao ốc Văn phòng Đinh Lễ thuộc quản lý của Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Công ích Quận 4. Cao ốc Đinh Lễ có 14 tầng, 2 tầng hầm để xe, tổng diện tích sàn sử dụng là... chi tiết