Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Tin tức & sự kiện >> Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 04/01/2021, Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiết Đạt, nguyên Chủ tịch UBNB Quận 4 đã quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Đại hội diễn ra từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2020, có sự tham gia của 444 đại biểu thuộc 63 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đề ra 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng và thực hiện 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm phát triển thành phố, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Toàn cảnh hội nghị

: Đồng chí Nguyễn Tiết Đạt, nguyên Chủ tịch UBNB Quận 4 quán triệt nội dung Nghị quyết
Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kiểm điểm sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố giai đoạn 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
                                                                                                                                                                                         Thanh Duy (WEB UBND Q.4)