Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Tin tức & sự kiện >> ĐẢNG BỘ CÔNG TY QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII

ĐẢNG BỘ CÔNG TY QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐU ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4 về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2019, Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 “Về chiến lược an ninh mạng quốc gia”, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Bộ Chính trị khoá XII. Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4, đồng chí Lê Chí Thiện – Chuyên viên Văn phòng Quận ủy Quận 4, đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty và 60 đồng chí là cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty.
 
Đồng chí Võ Thanh Dũng – QUV/Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo quán triệt
Đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy Công ty là người chủ trì, trực tiếp báo cáo các Nghị quyết đã giới thiệu nhấn mạnh với đảng viên các nội dung quan trọng về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty nâng cao khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái trên internet; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của toàn Công ty đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; triển khai các chương trình và biện pháp kỹ thuật bảo vệ an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Quang cảnh Hội nghị
Hội nghị quán triệt giúp cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Công ty nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW , Nghị quyết số 30-NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; song song với việc xây dựng kế hoạch thực hiện tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Công ty, góp phần xây dựng Ðảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Tin, bài, ảnh: Ánh Minh - TĐQTuan