Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Tin tức & sự kiện >> CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4 TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4 TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Nhằm cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành theo quy định về ATVSLĐ cũng như những chính sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động, Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức huấn luyện An toàn vệ sinh lao động theo hướng dẫn tại Nghị định 44/NĐ-CP.
Khóa huấn luyện được diễn ra từ ngày 12/4/2022 đến hết ngày 26/4/2022, gồm 09 lớp cho 433 NLĐ thuộc các nhóm đối tượng khác nhau theo quy định tại Nghị định 44/NĐ-CP như Nhóm 1 (dành cho Cán bộ quản lý), Nhóm 2 (người làm công tác ATVSLĐ), Nhóm 3 (người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ), Nhóm 4 (NLĐ không thuộc nhóm 1,2,3,5,6 theo quy định), Nhóm 6 (An toàn vệ sinh viên) và lực lượng sơ cấp cứu (theo hướng dẫn tại Thông tư 19/2016/TT-BYT của Bộ Y tế).
Tại các nhóm lớp người lao động được truyền tải các kiến thức có liên quan về ATVSLĐ phù hợp với từng nhóm đối tượng như: các kiến thức cơ bản về Luật ATVSLĐ, quyền, nghĩa vụ của NSDLĐ và NLĐ trong công tác ATVSLĐ; các chế độ bảo hộ lao động như: Được huấn luyện ATVSLĐ, được khám sức khỏe, được trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, được bồi dưỡng hiện vật, được đảm bảo thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ về lao động nữ, chế độ được bồi thường, hỗ trợ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Công tác quản lý, nhận diện các yếu tố nguy hiểm, các yếu tố có hại, đánh giá rủi ro về ATVSLĐ, các kỹ năng, kỹ thuật, quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động,… phù hợp với từng ngành nghề công việc tại Công ty như: an toàn điện, an toàn làm việc trên cao, an toàn xây dựng, an toàn hàn – cắt, an toàn vệ sinh đường phố, vệ sinh cống rãnh, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh, an toàn vệ sinh chung cư, an toàn vận hành, sử dụng thang máy, an toàn vận hành các thiết bị cơ giới, thiết bị nâng,.... an toàn PCCN, PCCC, an toàn cứu hộ cứu nạn và kỹ thuật sơ cấp cứu,…
Qua khóa học, NLĐ có tinh thần phấn khởi, nắm bắt, hiểu rõ hơn các kiến thức liên quan về ATVSLĐ, nhận định được tầm quan trọng của bản thân trong việc tuân thủ các quy định, quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ tại Công ty.Hình ảnh khoá huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
Mỹ Ly