Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Thông tin >> Tin tức & sự kiện >> 100% CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4 THỰC HIỆN BẢN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN HÀNG NĂM

100% CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4 THỰC HIỆN BẢN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN HÀNG NĂM

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/QU ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về triển khai thực hiện bản chương trình hành động của cán bộ, đảng viên khi được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử gắn với việc thực hiện bản đăng ký chương trình hành động cá nhân hàng năm; Ngày 05/4/2021 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 4, Đảng ủy Công ty tổ chức hội nghị triển khai do đồng chí Thái Trần Duy – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐTV Công ty chủ trì, cùng tham dự có các đồng chí là Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty và toàn thể đảng viên trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Đồng chí Thái Trần Duy – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên quán triệt tại hội nghị
Hội nghị đã lắng nghe đồng chí Thái Trần Duy – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐTV Công ty quán triệt nội dung, đối tượng, thời gian và phương pháp thực hiện bản chương trình hành động của cán bộ, đảng viên khi được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử gắn với việc thực hiện bản đăng ký chương trình hành động cá nhân hàng năm, đồng thời đề nghị 100% cán bộ, đảng viên Công ty tự giác nêu gương, nghiêm túc thực hiện chương trình hành động cá nhân năm 2021 trong tháng 4.
Đồng chí Lê Thị Ái ThuPhó Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Lê Thị Ái Thu – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty triển khai định hướng đảng viên thực hiện các nội dung chương trình hành động cá nhân năm 2021, chú trọng nâng cao tính tiên phong của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu Công ty và các đơn vị trực thuộc về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Công ty, từ đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị
 Tin, bài Ánh Minh – TĐQTuan