Logo CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
Trang chủ >> Đảng - Đoàn thểĐảng bộ >> Đảng ủy Công ty quán triệt Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Đảng ủy Công ty quán triệt Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Sáng ngày 05/3/2018, Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4 tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM cho hơn 90 đồng chí là Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, đảng viên, cán bộ chủ chốt các phòng ban, chi nhánh và viên chức hành chính Công ty. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4.

Đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty báo cáo tại Hội nghị
 Đồng chí Võ Thanh Dũng – Quận ủy viên/Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty chủ trì Hội nghị, triển khai, quán triệt và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Hội nghị đã tập trung quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2020; Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW; Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; Kế họach 171-KH/TU ngày 28/12/2017 của Thành ủy TPHCM thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 (giai đọan 2018 – 2020).

Quang cảnh hội nghị quán triệt
 
Ánh Minh – TDQTuan